Odluka o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad

D O M    Z D R A V LJ A    T O M I S L A V G R  A D

Broj: 179/3-1/16.

Datum, 10. 3. 2016. god.

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 12/99), ravnatelj Doma zdravlja Tomislavgrad d o n o s i

O D L U K U

o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad

Odobrava se prodaja stalnih sredstava – rabljenih putničkih motornih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad, slijedećih karakteristika:

  1. MARKA: CITROEN AX,

-          putnički automobil

-          vrsta motora: 1124 cm ³, 44 kW, benzin

-          godina proizvodnje: 1996.

-          registarska oznaka: 499-A-751

-          broj šasije: VF7ZADA0017DA0717

-          boja: bijela

-          registracija vrijedila do 11. veljače 2016.

Početna cijena: 800,00 KM.

  1. MARKA: VOLKSWAGEN, T5 KOMBI 2,5 TDI, SC-AMBULANTA

-          putnički automobil

-          vrsta motora: 2461 cm ³, 96 kW, diesel

-          godina proizvodnje: 2006.

-          registarska oznaka: A08-O-975

-          broj šasije: WV2ZZZ7HZ7H055338

-          boja: bijela

-          registracija vrijedi do 13. ožujka 2016.

Početna cijena: 10.000,00 KM.

II

Prodaja vozila iz točke I. ove odluke obavit će se putem javnog nadmetanja koje će se održati dana 23. 3. 2016.  u prostorijama Doma zdravlja Tomislavrad, Službe za pravne dr. Mije Ferića bb, Tomislavgrad s početkom u 10:00 sati.

III

Javni poziv  za javno nadmetanje objavit će se na Oglasnoj ploči Doma zdravlja Tomislavgrad i putem web stranice Doma zdravlja Tomislavgrad.

IV

U Povjerenstvo za Javno nadmetanje imenuju se:

Mario Stanić - za predsjednika,

Tomislav Gudelj - za člana,

Josip Tavra - za člana.

Zadatak povjerenstva je da provede postupak javnog nadmetanja, napravi zapisnik sa otvaranja  i obavi ostale potrebite radnje vezane za postupak.

V

Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

R A V N A T E LJ

dr. Ivan Bagarić

Dostaviti:

-          Oglasna ploča

-          Služba za računovodstvo i financije

-          Pravna i kadrovska služba

-          pismohrana

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.