Osobna iskaznica vaše ustanove

  • PDF

Dom zdravlja Tomislavgrad je jedina javnozdravstvena ustanova na području općine Tomislavgrad koja ima bogatu tradiciju (utemeljen 1954.) i sposobno osoblje (23 liječnika od kojih je 13 specijalista) te 61 ostalih medicinskih djelatnika. Trenutno se na specijalizaciji nalazi još 2 liječnika.

Pružamo usluge iz šireg djelokruga primarne zdravstvene zaštite uključivo specijalističko - konzilijarne usluge.

Pojedinačno to su usluge:

-          obiteljske medicine

-          zdravstvene zaštite djece i dojenčadi (rani rast i razvoj)

-          higijensko epidemiološke usluge (te preventivne programe)

-          specijalističko konzilijarne usluge (zaštita i liječenje plućnih bolesnika, oftalmološke usluge, neurološke, psihijatrijske, usluge prevencije i liječenja bolesti zuba ...)

-          dijagnostičke usluge (RTG, Ultrazvuk i biokemijski laboratorij)

-          druge specijalističko konzilijarne usluge (internističke, kirurške, ortopedske, endokrinološke ...)

-          usluge hitne medicinske pomoći

Dom zdravlja pored spomenutih službi u svom sastavu ima Centar za rani rast i razvoj, Centar za fizikalnu te Centar za mentalnu rehabilitaciju.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.