Dom zdravlja Tomislavgrad je jedina javnozdravstvena ustanova na podru?ju op?ine Tomislavgrad koja ima bogatu tradiciju (utemeljen 1954.) i sposobno osoblje (26 lije?nika od kojih je 10 specijalista) te 55 ostalih medicinskih djelatnika. Trenutno se na specijalizaciji nalazi još 5 lije?nika.

Pružamo usluge iz šireg djelokruga primarne zdravstvene zaštite uklju?ivo specijalisti?ko - konzilijarne usluge.

Pojedina?no to su usluge:

-          obiteljske medicine

-          zdravstvene zaštite djece i dojen?adi (rani rast i razvoj)

-          higijensko epidemiološke usluge (te preventivne programe)

-          specijalisti?ko konzilijarne usluge (zaštita i lije?enje plu?nih bolesnika, oftalmološke usluge, neurološke, psihijatrijske, usluge prevencije i lije?enja bolesti zuba ...)

-          dijagnosti?ke usluge (RTG, Ultrazvuk i biokemijski laboratorij)

-          druge specijalisti?ko konzilijarne usluge (internisti?ke, kirurške, ortopedske, endokrinološke ...)

-          usluge hitne medicinske pomo?i

Dom zdravlja pored spomenutih službi u svom sastavu ima Centar za rani rast i razvoj, Centar za fizikalnu te Centar za mentalnu rehabilitaciju.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.