Poteškoće s kojima se nosimo ili prijetnje stabilnosti

  • PDF

Trajno stanje financijske nestabilnosti generira nezadovoljstvo, za sada prije svega naših djelatnika. Naime, do sada su djelatnici Doma zdravlja trpjeli a da kvaliteta naših usluga nije bila narušena. Vjerujemo da smo unatoč svemu, uspjeli zadržati i povjerenje i zadovoljstvo naših pacijenata, međutim ovo stanje trajne financijske nestabilnosti moramo konačno zaustaviti.

Valja naglasiti da je Dom zdravlja Tomislavgrad od strane Međužupanijskog zavoda zdravstvenog osiguranja iz Mostara dobivao otprilike isti iznos sredstava kao i danas, što je za ono vrijeme (strukturu uposlenih te vrstu usluga) bilo zadovoljavajuće. Problemi nastaju onog časa kad smo se odvojili od Mostara.

Naime, osnivanjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije sa sjedištem u Livnu naša ustanova dobiva premalo sredstava. Posljedica svega toga je nemogućnost isplate zakonom i kolektivnim ugovorom zajamčene plaće i obveza prema dobavljačima. Cijeli ovaj period je praćen kašnjenjem plaća, upućivanjem djelatnika u mirovinu bez cjelovito podmirenih doprinosa, sudskim presudama i ovrhama, blokadom računa, otplatama različitih pozajmica i kredita i sl.

Najbolja ilustracija stvarnog stanja je činjenica da se iznos sredstava iz vremena nadležnosti Mostara do dan danas gotovo nije promijenio, dok su neke druge zdravstvene ustanove u našoj županiji, u istom periodu ostvarile povećanje prihoda između 90% i 100% !

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.