Koliko trošimo i zašto?

  • PDF

Dom zdravlja je javna ustanova, nema tajni - niti ih smije biti. Glavnina naših troškova (rashoda) su sredstva koja izdvajamo za plaće i materijalne i druge troškove te vanjske konzultante. Ukupno, mjesečno za plaće (s obveznim doprinosima) u prosjeku trebamo 270.000 KM.

Materijalni i drugi troškovi, prosječno mjesečno iznose 65.000 KM. Tu spadaju troškovi za električnu energiju, telefon, lijekove i potrošni materijal, gorivo, plaće liječnicima specijalistima s kojima imamo ugovor a dolaze iz drugih ustanova itd.

Pri tome treba imati u vidu veličinu ustanove, geografska i klimatska obilježja naše općine, broj usluga koje pružamo, nužnost organiziranja 24 satne hitnu službe koja je na raspolaganju za svaku potrebu i u svim okolnostima…

Dakle, ukupni mjesečni troškovi (bez troškova edukacije, amortizacije i drugih troškova vezanih za popravke opreme itd.) iznose oko 335.000 KM.

Pri tome valja naglasiti da upravo Dom zdravlja Tomislavgrad, u odnosu na sve druge ustanove u županiji pojedinačno, i županiju u cjelini, ima bolji (kvalitetniji) sastav osoblja, koji se mjeri postotkom zdravstvenih djelatnika u jednoj ustanovi u donosu na ukupan broj uposlenih, postotkom visokoobrazovanih isl.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.