DET izračun (dnevna evidencija troškova)

  • PDF

U ovom razdoblju, Dom zdravlja Tomislavgrad, izvršio je 335.826 usluga čija vrijednost iznosi 2.874.172 KM što je smanjenje za 22% u odnosu na isto obračunsko razdoblje 2019.

razlog tome je pandemija korona virusa COVID - 19 zbog koje je početkom godine nisu vršene usluge vanjskih suradnika te stomatološke usluge osim hitnih stanja (Tablica 5).

  • Tablica 5: Prikaz broja pruženih usluga i pacijenata za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2021.
R.br DET-1 i DET-2 2019. 2020 Index(2020/2019)*100
1. Broj pacijenata 117.101 100.963 86
2. Broj usluga 432.290 335.826 78
3. Broj bodova 3.502.398 3.381.379 97
4. Vrijednost izvršenih usluga 2.977.038 2.874.172 97

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.