Profesor Marko Marušić u posjeti Domu zdravlja Tomislavgrad

Tomislavgrad 30.svibnja. U posjeti Domu zdravlja Tomislavgrad bio prof. Matko Marusic. Razgovarao je s ravnateljem i  mladim lijecnicima o mogucnostima njihovog ukljucivanja u znanatveni rad. Prof. Marusic je lijecnik, pisac i znanstvenik, osnivac Croatian medical journala, u svijetu priznatog medicinskog casopisa.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.