Sistematski pregledi djece školske dobi

U razdoblju od 09.05.2016. do 10.06.2016. Provedeni su sistematski pregledi školske djece na području općine Tomislavgrad. Uključene su bile 24.škole (dvije srednje i 20 osnovnih škola). Sistematski pregled je obuhvaćao II, IV,VI,VIII i I razred srednje škole. Ukupan broj pregledane djece iznosi 976. U odnosu na prošlu godinu taj se broj smanjio zbog pada nataliteta u našoj općini kao i sve češće emigracije. Ono što je najviše zastupljeno patološki kod djece su nepravilna držanja, spušten svod stopala te zubni karijes.

Sistematske preglede su obavile doktorice medicine marina Mioč Marković i Ivana Mihaljević, te diplomirani fizioterapeut Milka Tavra.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.