Supervizija u Centru za rani rast i razvoj (CRRR)

14. 6. 2016. godine u prostorijama Centra za rani rast i razvoj u Domu zdravlja Tomislavgrad održana je supervizija, (od strane dvoje trenera iz Edusa, Eldin Džanko i Stanislava Majušević), završne faze studije/istraživanja koju su provodili naši djelatnici ( Renata Vukadin, Julija Barišić, Kata Gašpar i Božana Delać). Istraživanje je započelo početkom 2016 godine, te uključivalo inicijalnu procjenu djece pomoću Razvojnih bihevioralnih skala i Vodiča za procjenu, izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do treće godine i za djecu od treće do šeste godine, provedbu intenzivnog tretmana sa svakim djetetom prema izrađenim programima (2 puta tjedno po 2 sata), te edukaciju roditelja. Jedan od glavnih razloga provedbe ovog istraživanja je mjerenje učinkovitosti usluga u centrima/sobama za rani rast i razvoj, te potrebe za ovim načinom rada na području naše općine. Ponosni smo što možemo reći da je studija/istraživanje pokazalo jako dobre rezultate na području učinkovitosti i potrebe za ovakvim tipom Centra na području naše općine.

Kata Gašpar

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.