Javni poziv za javno nadmetanje

D O M    Z D R A V LJ A    T O M I S L A V G R  A D

Broj:    1744 /10-1/16.

Datum, 11. 10. 2016. god.

Na temelju Odluke o  prodaji vozila u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 226/4-1/16, 1. 4. 2016., ravnatelj raspisuje

Javni poziv za javno nadmetanje

Prodaje se  vozila u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad, slijedećih karakteristika:

  1. MARKA: FIAT  250, 2,3 JTD/DUCATO

 

 

-          putnički automobil

-          vrsta motora: 2286 cm ³, 81 kW, dizel

-          godina proizvodnje: 2006.

-          broj šasije: ZFA24400007829919

-          boja: bijela

-          neregistrirano

Početna cijena: 6.500,00 KM (slovima: šesttisućapetstotinakonvertibilnihmaraka).

Prodaja vozila obavit će se putem javnog nadmetanja koje će se održati dana 18. 10. 2016.  u prostorijama Doma zdravlja Tomislavgrad, Služba za pravne i kadrovske poslove, dr. Mije Ferića bb, Tomislavgrad s početkom u 10:00 sati.

Vozila će se moći pogledati do 17. 10. 2016., svakim radnim danom u vremenu  od 8:00 do 14:00 sati, na parkingu Doma zdravlja Tomislavgrad.
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz obveznu uplatu jamčevine u iznosu od 10% početne cijene za vozilo, što iznosi 650,00 KM (slovima: šestotinapedeset konvertibilnih maraka). Pravne osobe dostavljaju pismenu ovlast osobe za zastupanje, a fizičke osobe presliku osobne CIPS-ove iskaznice.

Jamčevine se mogu platiti u gotovini do dana održavanja javnog nadmetanja u Službi za financije i računovodstvo od 08:00 do 13:00 sati ili uplatom putem virmana (uplata mora biti provedena najkasnije do 17. 10. 2016. do 12:00 sati) na račun  Doma zdravlja Tomislavgrad, koji se vodi kod Raiffeisen banke 1610000016730377. U pozivu na broj potrebno je naznačiti „jamstvo za vozilo“. Bez predočene potvrdnice o uplaćenoj jamčevini nema se pravo sudjelovati niti će se dozvoliti fizička nazočnost na licitaciji.

Kriterij za licitaciju je najviša ponuđena cijena.

Tijekom javnog nadmetanja početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 50 KM (slovima: pedesetkonvertibilnihmaraka).

Kupac koji kupi vozilo na javnoj licitaciji, dužan je postignutu cijenu uplatiti u roku od pet dana, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupnje vozila, a uplaćena jamčevina mu se neće vratiti. Uplaćena jamčevina ulazi u ukupnu cijenu.

Preuzimanje vozila može se obaviti odmah po uplati postignute konačne cijene, na račun Doma zdravlja Tomislavgrad, uz obostrano potpisivanje kupoprodajnog ugovora.
Troškove prijenosa vozila plaća kupac, a Dom zdravlja Tomislavgrad ne snosi nikakve troškove.
Prodaja vozila obavlja se po načelu "viđeno-kupljeno" i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.
Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale vozilo, obavit će se odmah nakon  Javnog  nadmetanja,  a osobama koje su uplatile virmanom obavit će se najkasnije u roku od 7 dana uz dostavu broja računa uplatitelja.U konačnu cijenu nije uračunat porez. Na konačnu cijenu kupac plaća PDV

R A V N A T E LJ

dr. Ivan Bagarić

Dostaviti:

-          Oglasna ploča Doma zdravlja

-          Služba za računovodstvo i financije

-          Pravna i kadrovska služba

-          pismohrana

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.