Upravno vijeće podupire ovakvu politiku Doma zdravlja Tomislavgrad

DOM  ZDRAVLJA  TOMISLAVGRAD

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 1509/8-1/16

Na temelju članka  20. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad broj: 2411/12-1/15., od 22.12.2015., članka 3. i 11. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 538/04 od 17.11.2004. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Tomislavgrad na XXIX. sjednici održanoj dana 4.8.2016. godine, donijelo je

M I Š LJ E NJ E

Budući da jedan vijećnik u Općinskom vijeću Tomislavgrad opetovano problematizira naplatu pojedinih usluga pacijentima (osiguranicima) u Domu zdravlja Tomislavgrad, a odnose se na  specijalističko – konzilijarne preglede, ravnatelj Doma zdravlja Tomislavgrad je upoznao članove Upravnog vijeća sa činjeničnim stanjem, a u cilju otklanjanja dezinformacija koje štete ugledu ustanove, a mogu štetiti i samim pacijentima.

 

U Domu zdravlja Tomislavgrad naplaćuju se (i mogu se naplaćivati) samo one usluge koje nisu predmet ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije (Zavod ih ne plaća Domu zdravlja). Tako npr., pojedini liječnici specijalisti, koji dolaze u Dom zdravlja Tomislavgrad kao vanjski suradnici, za svoje usluge su izravno plaćeni od Doma zdravlja Tomislavgrad, a ne od Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, odnosno njihove usluge nisu pokrivene zdravstvenim osiguranjem (s ili bez markice), a isto je s određenim laboratorijskim pretragama za koje Dom zdravlja Tomislavgrad mora nabavljati posebne reagense.

Valja naglasiti da se pacijente upoznaje da sve ove usluge mogu obaviti besplatno, s uputnicom u Županijskoj bolnici Livno ili Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, ali se najveći broj njih odlučuje za plaćanje usluga u našoj ustanovi iz razloga uštede vremena i troškova putovanja.

Upravno vijeće podupire ovakvu politiku Doma zdravlja Tomislavgrad jer se njome proširuje opseg usluga i poboljšava kvaliteta zdravstvene skrbi pri čemu pacijenti imaju mogućnost izbora.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Madunić

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.