Financijsko izviješće Doma zdravlja Tomislavgrad

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

U ove prihode pobrojani su: prihod od donacija u visini amortizacije, prihod kroz blagajnu, prihodi iz Županijskog i Općinskog proračuna, prihod od sistematskih pregleda, prihod od Zavoda za zapošljavanje,  te ostali prihodi.

Ove troškove čine: laboratorijski i stomatološki materijal, materijal za radiološku djelatnost te ostali potrebni medicinski materijal i lijekovi, namirnice za ishranu djelatnika, troškovi električne energije, goriva, grijanja, uredski materijal, sitan inventar, te ostali materijalni troškovi. U ovoj stavci pobrojani su i troškovi usluga: komunalne usluge, poštanske usluge, usluge telekomunikacija,  usluge laboratorijskih djelatnosti koji se rade u Zavodu za javno zdravstvo Livno, PAPA testovi, pathistološke usluge, intelektualne usluge, usluge vanjskih suradnika, edukacije djelatnika te ostali nematerijalni troškovi.

Preuzmite dokument:

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.