Održana I sjednica Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Tomislavgrad

Dana 20. 3. 2017. godine, održana je  prva sjednica Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Tomislavgrad.

Za predsjednika Etičkog povjerenstva jednoglasno je izabran velečasni mag. fra Anthony Burnside.

Članovi Etičkog povjerenstva su:

  1. mag. fra Anthony Burnside, predsjednik
  2. prim. dr. med. Mate Šimundić, spec. neuropsihijatrije
  3. dr. med. Ivan Zrno, spec. pneumoftiziologije
  4. Antonela Bagarić, dr. med.
  5. Marija Lučić, dipl.iur.
  6. Julka Krišto, prof. psihologije
  7. Jadranka Radoš, dipl. med. sestra
  8. Ana Orlović, med. sestra
  9. Ibrahim Kapetanović

Etičko povjerenstvo je tijelo koje prati i osigurava obavljanje djelatnosti Doma Zdravlja Tomislavgrad na načelima etike i medicinske deontologije.

U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga rada, Etičko povjerenstvo djeluje neovisno i samostalno.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.