Potpisan ugovor za nabavu dijagnostičke opreme

Dom zdravlja Tomislavgrad je proveo otvoreni postupak sukladno članku 25. Zakona o javnim nabavama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 39/14) za nabavu dijagnostičke opreme za kolonoskopiju i gastroskopiju. Sredstva za nabavu opreme osiguralo je Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske.

Ugovor o javnoj nabavi robe dodijeljen je ponuditelju „Diaprom“ d.o.o., fra Grge Martića bb, 88240 Posušje,

ID br. 4272198020006, a potpisan je 17. 7. 2017.

Obavijest o dodjeli ugovora objavljena je na Portalu javnih nabava dana 1. 8. 2017. godine u 13:01 sati.

Vrijednost ugovora bez PDV-a : 78.494,79 KM

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.