Dodijeljena certifikacija i akreditacija 21 zdravstvenoj ustanovi

U prethodnom periodu je obavljena vanjske ocjene u svrhu certifikacije i akreditacije u 7 klinika i 1 poliklinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, 1 porodilišta, 4 centra za mentalno zdravlje, 6 apoteka i 15 timova porodične/obiteljske medicine, te su nakon provedenih vanjskih ocjena i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju i akreditaciju, dodijeljene certifikacije i akreditacije svim pregledanim zdravstvenim ustanovama, s obzirom na to da ispunjavaju u potpunosti certifikacijske standarde, odnosno preko 80,00% akreditacijskih standarda za bolnice, centre mentalnog zdravlja, apoteke, timove porodične/obiteljske medicine i „bolnice prijatelje beba“.

Akreditacija prema standarima za bolnice je dodijeljena klinikama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla: Klinika za interne bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za hirurgiju, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinika za hematologiju i transplataciju matičnih ćelija hematopoeze i Poliklinika za transfuziologiju.

Prema standardima za centre mentalnog zdravlja dodijeljena certifikacija i akreditacija centrima mentalnog zdravlja 4 doma zdravlja: DZ Bihać, DZ Ključ, DZ Travnik i DZ Zenica.

Fokusirana akreditacija prema standardima za „bolnice prijatelje beba“ je dodijeljena Službi za ginekologiju i akušerstvo JZU Opća bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar.

U okviru projekta CVRAM, prilikom pregleda 15 timova porodične/obiteljske medicine certificirani i akreditirani su i timovi domova zdravlja DZ Bihać, DZ Čapljina, DZ Kakanj, DZ Kalesija, DZ Konjic, DZ Lukavac, DZ Tešanj, DZ Tomislavgrad, DZ Vareš i DZ Zavidovići.

Konačno, dodijeljena je i certifikacija za 6 apoteka (PA Apoteka „Bukinje “Tuzla, PA Apoteka „Čelebić“ Sarajevo, PA Apoteka „Lijek“ Tuzla, PA Apoteka „Stari grad“ Tuzla, PZU Apoteka „Avicena, Ogranak apoteka „Stup“ Sarajevo i PZU Apoteka „Galenus“ Sarajevo).

Uz čestitke svima koji su uspješno prošli proces akreditacije i certifikacije, Agencija će sve navedene zdravstvene ustanove u narednom periodu kontaktirati radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja eventualnih preostalih obaveza prema Agenciji.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.