Preminuo je veliki ?ovjek, naš Andrija. Bio je istinski prijatelj, ne samo radnim kolegama nego i svakom ?ovjeku kojeg je susreo, u svakoj prilici i potrebi. Njegova pojava, jednako na radnom mjestu, u kafi?u ili športskoj dvorani, zra?ila je mirom, otvorenoš?u, spremnoš?u na kontakt ali i humor. Naime, Andrija je bio jedan od onih ljudi koji je govorio - i onda kad ne bi ništa kazao… Jaga!

Pored svega ljudskog ?ime je zra?io, naš Andrija je bio nadasve veliki radnik, odgovoran jednako kad je u odori HVO-a radio od po?etka rata u našoj tomislavgradskoj ratnoj bolnici gdje je dane i no?i provodio u RTG dijagnostici ili godinama nakon rata na istom radnom mjestu.

 

Pacijente je doživljavao kao bra?u – ljude u potrebi, i bez razlike o kome se radilo uvijek bio spreman pomo?i, našaliti se – utješiti. Duhovit, radišan, pouzdan, me?u radnim kolegama i kolegicama – omiljen!

Andrija je po pozivu bio zdravstveni djelatnik (viši radiološki tehni?ar), a po poimanju života bio je istinski u?itelj. Naime, strpljivo je dijelio vlastitu patnju i bolest s boleš?u svojih pacijenata. Godinama je bolovao od teške bolesti, koja ne samo da skra?uje životni vijek, nego ruši kvalitetu života i radnu sposobnost. Naš Andrija ne samo da je živo i stalno radio!, nego je živio strpljivo i ispunjeno, otvorena duha i uma. Na pitanje - kako si, što radiš? Na njemu svojstven na?in, Andrija bi odgovorio – svoj posao! Vjerujemo, kako je za njega pripravljeno mjesto, posao i Gore….

Svojim životom, osobito životom prožetim boleš?u i patnjom, pacijentima i svima nama je poru?io – ne klonuti duhom, i nikada!

Nikada i nikoga nije optere?ivao svojim križem nego je nose?i vlastiti pomagao drugima. Od po?etka do kraja! A kraja za ljude koji vjeruju – nema!

?ovje?e nade po?ivaj u miru Božjem!

Tvoji prijatelji, kolegice i kolege – djelatnici Doma zdravlja Tomislavgrad.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.