KOMEMORACIJA DR. IVANU BAGARI?U

Tuni zbore,

u ovom potresnom ?asu ljudske su rije?i nemo?ne da izraze bol koja nam razara srce i nema rije?i da izraze veli?inu ?ovjeka kojeg ispra?amo u Boju vje?nost, ?iji je svaki ivotni trenutak bio proet svije?u da pripadamo Bogu, Njegovoj vje?nosti i da u skladu s tim trebamo ivjeti i da je sve ovozemaljsko ko list na vjetru, krhko i prolazno.

U ime svih Duvnjaka, svih prijatelja i svih koji su poznavali naeg Ivana izraavam najdublju su?ut majci Luci kojoj ma? boli tko zna po koji put ponovno probada srce, supruzi Veri s kojom je u ljubavi i radosti dijelio ivot i njihovim an?elima eljki, Marijani, Boi, Ivani i Petri, nevjesti Zdenki i njezinim i eljkovim an?elima Luci i Marijanu i svima ?ije je srce ranjeno.

Zavren je jedan sadrajan i bogat ivot. Zatvorila se jedna knjiga izuzetno bogatog ivota, knjiga dobrih, velikih i plemenitih djela.

Svojim djelima, dobrotom, plemenito?u, iskreno?u, svojom beskrajnom duom i otvorenim srcem zaduio je rodni Stepen i Mesihovinu, svoje Duvno i svoj Tomislavgrad, Herceg-Bosnu i Bosnu i Hercegovinu, sav hrvatski narod i hrvatsku domovinu. Kad hrastovi padaju, ume je?e. Zaje?alo je svako duvanjsko srce, cijela Herceg-Bosna i cijela Domovina. Padom ovog hrasta ?ovje?anstvo je siromanije za jedno plemenito veliko srce jer na Ivan bio je i Duvnjak, i Hrvat, i brat svih ljudi.

Nadrastao je lokalne zavi?ajne okvire Duvna i Hercegovine, i nacionalne okvire, sura?uju?i s najboljima na Svijetu u svom poslu, i u svojoj struci ostaju?i uvijek skroman i jednostavan. Time je bio jo vie na. Sve najbolje to je Duvno imalo, to je ovaj narod stvorio, bilo je pri njemu. Najplemenitije i najbolje odlike Duvnjaka utkane su u njemu. Ginuo je za pravdu i istinu, osje?ao je ljubav i pokazivao humanost prema svakom ljudskom bi?u.

Uvijek prvi od vremena kad smo udili i sanjali hrvatsku slobodu i trenutka kad se otvorila mogu?nost politi?kog organiziranja, od narodnog bunta i osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske zajednice Heceg-Bosne i Hrvatskog vije?a obrane, ratnog zdravstva Heceg-Bosne, Bijelog puta, bolnice u Novoj Biloj, Sveu?iline bolnice i Medicinskog fakulteta u Mostaru i njegove nae bolnice Doma zdravlja Tomislavgrad. I u najteim vremenima bio je na ponos svom kraju i svom narodu. Nosio je hrvatski stijeg, odlu?no i hrabro, i na ratitu, i u bolnici, i u haakoj sudnici.

I u Parlamentu Bosne i Hercegovine i u Hrvatskom dravnom saboru.

Na svom kratkom i bogatom ivotnom putu Ivan se nije umorio ?initi dobro, kao da ga je svako dobro djelo nadahnjivalo na ?injenje novog dobra. I on je sam svoj ivot definirao misijom ?injenja dobra. Za sebe nikada nita nije traio nego se nesebi?no razdavao svima, do kraja. Veliko srce je izgorilo iz ljubavi za druge, za sve nas. ivio je za obitelj, za Dom i Domovinu. Put kojim Krist je proao i Kristov nauk bila je cesta Ivanova ivota. Ivan je uvijek ivo svjedo?io vjeru. U vjeri je pronalazio snagu i nadahnu?e. Po njoj je ivio.

Kao lije?nik nije ljudima pomagao samo lijekovima i medicinskim znanjem, nego i srda?nim prijemom, razumjevanjem i toplom rije?i za svakoga. ivio je sve bolesti i sve radosti svojih pacijenata, svojih suseljana, sugra?ana i svih ljudi koje je sretao. Ivan Bagari? bio je ?ovjek kojega se nije moglo ne voljeti jer je on volio sve.

Nebo je puno hrvatske mladosti, onih koji su od 91. do 95. dali ivot za slobodu, me?u kojima je i Ivanov brat eljko. Hrvatska bojna na nebesima, u kojoj su i dr. Ivan arac, dr. Slobodan Lang, dr. imun Krianac, dr. Radoslav Jurilj, dr. Juraj Njavro, Ivanovi prijatelji, kao da nije mogla bez dr. Ivana Bagari?a. Opet je stao uz Franju, Gojka i sve koji su se dali za Hrvatsku.

Ivan se pridruio ocu i stricu koje je sinovski volio. Neizmjerno.

Dragi na Ivane, ostavio si dubok, neizbrisiv trag u hrvatskom bi?u. Nema rije?i kojima ti moemo zahvaliti.

Vjerujemo da ?e Bog u svojoj ljubavi nagraditi Ivanov ivot i dati snagu njegovim najbliima, u?initi da ih ponos na Ivana ja?a i da svjetlo Ivanova ivota svima nama bude putokaz.

Dragi na Ivane, ti nita od nas ne trai, ali mi se moramo obvezati da ?e nam biti uzor i da u svom ivotu ?inimo bar dio dobra koje si ti ?inio. Ispunjat ?e nas ponosom. Tvoje te Duvno ne moe zaboraviti. Vje?no ?e ivjeti u hrvatskim srcima!

Do novog susreta u Gospodinu!

Po?ivaj u miru Bojem u svetoj mesihova?koj duvanjskoj grudi!

Laka ti bila hrvatska zemlja!

Zemljo hrvatska, prima svog velikog sina, budi mu laka.

Mijo Toki?

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspjeno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvjetaja prema Zavodu, raznih analiza itd.