Zahvalnica

Služba za govorno - jezične poteškoće Doma zdravlja Tomislavgrad.

Od srca zahvaljuje za vrijednu donaciju koju je omogućio Prodex Tomislavgrad  za nabavku Software (programskog paketa) BOARDMAKERA,  za potrebe Logopedske ambulante.

Korištenjem ovog programskog paketa, uvelike će  olakšati i uljepšati kako same pripreme tako i terapijski rad s korisnicima logopedskih usluga.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.