Projekt „Izliječimo zdravstvo“

Transparency International u BiH (TI BiH) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su u okviru projekta „Izliječimo zdravstvo“, održali prezentaciju istraživanja „Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvenom sektoru BiH“. Prezentacija je  održana 11. rujna 2019. godine u Sarajevu.

Ostvarena je saradnja sa 15 zdravstvenih ustanova u BiH od kojih je jedna i Dom zdravlja Tomislavgrad.

S ciljem utvrđivanja rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru, TI BiH i CCI su proveli istraživanje koje se bavi analizom zakonskog okvira, internih pravila, kao i praksi zdravstvenih ustanova u sprečavanju korupcije. Ovom prilikom su prezentirani nalazi istraživanja. Nazočnima na prezentaciji obratili su se predstavnici relevantnih institucija, projektnog tima i eksperti koji su radili na analizi i istraživanju.

Marija Lučić, dipl.iur.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.