Konferencija u sklopu Projekta unaprjeđenja javne interne financijske kontrole u BiH

Dana, 13.9.2019. u Sarajevu je održana Konferencija u sklopu Projekta unaprjeđenja javne interne financijske kontrole u BiH za imenovane Koordinatore za financijsko upravljanje i kontrolu kojeg financira Europska unija.

Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad na Konferenciji je sudjelovala Ljubica Landeka, mag.oec. Konferencija se temeljila na upoznavanju sudionika sa implementacijom upravljanja rizicima u javnom sektoru Federacije BiH. Predavanja su održali: Mirjana Vučić, šef kabineta ministra, pomoćnica ministra Federalnog ministarstva financija; Fatima Obhodjas, pomoćnica ministra, Centralna Harmonizacijska jedinica Federalno ministarstvo financija; Vanja Tomeva, voditeljica projekta "Unaprjeđenje javnih internih financijskih kontrola (PIFC) u BiH"; Danijela Stepić i Merdža Handalić Plahonjić, eksperti na EU  projektu "Unaprjeđenje javnih internih financijskih kontrola (PIFC) u BiH"; Mario Glibić, pomoćnik ministra za trezor, Federal Ministry of Finance.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.