Smjernice i preporuke za pacijente Doma zdravlja Tomislavgrad u sezoni gripe

Uz sezonu gripe koja je na vrhuncu imamo novonastalu situaciju u regiji vezanu za korona virus odnosno( COVID-19) bolest. Stoga šaljemo upute za stanovništvo Općine Tomislavgrad, ponajprije za korisnike usluga primarne zdravstvene zaštite.

1. Svaki boravak u zajedničkim prostorijama duže vremena povećava rizik za infekciju virusom gripe. Izbjegavajte dolazak u ambulante osim ako je to neophpdno.

2. Svi pacijenti sa povišenom  tjelesnom temperaturom,bez obzira na razlog febrilnosti, dužni su se telefonski naručiti na pregled  liječniku, te dati točne informacije o svom zdravstvenom stanju ili informacije  ako su putovali u područja koja su zahvaćena epidemijom koronavirusa(COVID-19) ili su imali kontakt sa osobom koja je putovala  u rizična područja(Italija, Kina, Iran Južna Koreja) u zadnjih 14 dana.

3..Svi pacijenti kojima je život ugrožen ili je potrebna neodloživa pomoć liječnika javljaju se uobičajeno.

4. Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem. Održavati  distancu u društvenom kontaktu  između osoba najmanje 1. metar  ukoliko osoba ima respitatornih smetnji.

5. Često pranje ruku  toplom vodom i sapunom ili korištenje dezinfekcionih sredstava  na bazi alkohola  jedna je  od najučinkovitijih mjera za prevenciju  infekcije virusom gripe. Redovito  održavajti higijenu dišnih putova. Izbjegavajti dodirivanje očiju nosa i usta.Kašljati i kihati u savinuti rukav  ili papirnatu maramicu.

6.Svi kronični pacijenti su ugrožena skupina za infekciju virusom gripe, stoga se preporuča tim pacijentima da sve što je moguće  i ne zahtijeva direktan kontakt i/ili pregled liječnika obavljaju telenfonski.

7. Do sada nema potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom (COVID-19) na području HBŽ.

8. Pacijenti imaju svoja prava i dužnosti od kojih je jedna od najvažnijih briga o svom zdravlju kao i zdravlju drugih.

Preporuke su podložne promjenama u slučaju izmjene epidemiološke situacije u HBŽ.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.