O B A V I J E S T

Obavještavamo sve pacijente koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i simptome gripe da prije ulaska u Dom zdravlja nazovete telefonom OBITELJSKOG LIJEČNIKA, MEDICINU RADA ili SLUŽBU ZA HITNU MEDICINU.

Služba za obiteljsku/opću medicinu :

034/356-141

034/356-186

Medicina rada:

034/ 356-113

Služba za hitnu medicinu:

034/ 352-390

124

U P R A V A DOMA ZDRAVLJA

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.