ZDRAVSTVENO TELEFONSKO SAVJETOVANJE

Telefonske linije koje su dostupne u periodu od 07:00 - 14:30 h, a služe u svrhu zdravstvenog savjetovanja i pružanja psiho-socijalne pomoći građanima Općine Tomislavgrad:

034/356-107 Centar za mentalno zdravlje

034/356-102 Centar za mentalno zdravlje

034/356-186 Obiteljska medicina Tim1

034/356-141 Obiteljska medicina Tim2

034/356-113 Obiteljska medicina Tim3


Telefonska linija koja je dostupna 0-24 h:

034/356-152

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.