OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE USLUGA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

 

Sukladno preporukama federalnog Stožera Civilne zaštite, uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju na razini općine Tomislavgrad  Dom zdravlja Tomislavgrad nastavlja s radom na sljedeći način:

-svi pacijenti prije ulaska u Dom zdravlja, bez obzira u koju službu dolaze, dužni su na trijažnom punktu ispuniti anketni list te pristupiti mjerenju tjelesne temperature te će im se uzeti kratka anamneza. Pacijenti koji nisu sumnjivi na infekciju COVID-19 propuštaju se do ordinacije izabranog liječnika, ali ne više od jednog pacijenta u isto vrijeme;

-i dalje su organizirane izdvojene lokacije za preglede osoba koje imaju sumnju na infekciju COVID-19 u prostorijama Doma zdravlja, također je na istoj lokaciji organizirano testiranje građana na SARS-CoV-2, ali isključivo u suradnji sa liječnikom DZ-a  i epidemiologom HBŽ;

 

-apeliramo i dalje na pacijente koji boluju od akutnog respiratornog infekta, popraćenog kašljem, porastom tjelesne temperature, curenjem iz nosa ili grloboljom da NE DOLAZE OSOBNO u Dom zdravlja, već da liječnike prvobitno kontaktiraju telefonom, a dolazak dogovore s liječnikom  koji će procijeniti i potrebu za testiranjem na SARS-CoV-2;

-telefonske konzultacije i telefonsko naručivanje terapije kod kroničnih bolesnika i dalje se preporučuju (mole se kronični bolesnici – povišeni krvni tlak, šećerne bolesti i sl. da se prvo telefonom obrate svojim liječnicima obiteljske medicine te slijede njihove daljnje upute);

telefonsko naručivanje na pregled kod liječnika obiteljske medicine te u svim drugim službama je obvezno, kako bi što manje bili međusobno u kontaktu;

- RTG i laboratorij će primat samo pacijente  upućene od strane liječnika;

- patronaža će obavljati i dalje samo neodgodive kućne posjete i telefonska savjetovanja;

-prema prioritetima sukladno medicinskoj struci od sljedećeg tjedna u DZ Tomislavgrad ponovno će se provoditi specijalističko-konzultativni vid zdravstvene zaštitepo obveznom režimu naručivanja pacijenata sa vremenskim odmakom kako bi što manje bili međusobno u kontaktu;

-fizikalna medicina počet će s radom, s naglaskom na akutna i neodgodiva stanja. Sve terapije kroničnih stanja se odgađaju do daljnjeg;

-služba stomatologije Doma zdravlja  ostaje raditi samo u prvoj smjeni za hitne bolesnike jer je takva naredba federalnog Stožera Civilne zaštite;

- za sve korisnike usluga DZ Tomislavgrad je obavezno nošenje preporučene zaštitne opreme, maski i rukavica.

Zahvaljujemo svim korisnicima na razumijevanju i poštivanju preporučenih mjera u svrhu zaštite naših sugrađana kako bi se očuvala stabilna epidemiološka situacija.

Ukoliko ostane ovako povoljna situacija namjeravamo vratiti naše funkcioniranje u puni kapacitet, s time što će svi bolesnici morati proći trijažu na ulazu u Dom zdravlja.

Sve mjere podliježu izmjeni sukladno preporukama ili epidemiološkoj situaciji u općini Tomislavgrad.

Molimo pacijente da do daljnjeg ne dolaze u Dom zdravlja osim ako nije nužno ili imaju dogovoren termin za pregled!

Također želim izraziti pohvale svim građanima koji su ostali doma i doprinijeli stabilnoj epidemiološkoj situaciji i zahvale svom zdravstvenom osoblju koje požrtvovno obavlja sve obveze koje su nas snašle u ovoj nevolji.

 

U Tomislavgradu, 6.5.2020.

R A V N A T E LJ I C A

Ivanka Živković, dr. med.

 

Telefonski brojevi službi Doma zdravlja Tomislavgrad:

Obiteljska dr. Bernardina Šarac 034/365-141
Obiteljska dr. Frano Perić 034/356-186
Medicina rada 034/356-113
Dječiji dispanzer 034/356-109
Stomatologija 034/356-112
Stomatologija za odrasle 034/356-128
Ortodont 034/356-110
Ginekologija 034/356-127
Higijenska služba 034/356-118
Oftamologija 034/356-120
Logoped 034/356-114
Fizijatrija 034/356-101
Kirurgija 034/356-116
Rtg dijagnostika 034/356-137
Neuropsihijatrija 034/356-102
Laboratorij 034/356-122
Psiholog 034/356-107

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.