SEROLOŠKO TESTIRANJE NA COVID-19

  • PDF

Test je visoke osjetljivosti i specifičnosti za kvalitativno određivanje IgM i IgG protutijela na novi koronavirus SARS-CoV-2 s mogućnošću semikvantitativnog praćenja.

Serološkim testovima utvrđujemo prisutnost/količinu protutijela koja se razviju nakon kontakta s virusom. Naša serološka testiranja detektiraju dva parametra i to :

  1. IgM protutijela koja se detektiraju u fazi zaraženosti sa SARS-CoV-2 virusom, sa i bez razvoja simptoma
  2. IgG protutijela koja nam govore o preboljenoj infekciji ili prošlom kontaktu s virusom, sa i bez simptoma

Vađenje krvi za serološko testiranje na COVID-19 obavlja se u laboratoriju  prema dogovorenom terminu.

Cijena testiranja: 30,00 KM

PRETHODNA NARUDŽBA OBVEZNA NA TEL: 034 / 356 - 122 !

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.