Z a h v a l n i c a

  • PDF

Poštovani gospodine načelniče,

iskreno zahvaljujemo na organizaciji božićnog domjenka koji ste upriličili za uposlenike Doma zdravlja Tomislavgrad.

Vaše riječi pohvale i potpore koje ste uputili uposlenicima Doma zdravlja Tomislavgrad, osobito se osvrćući na teško razdoblje koje smo svi zajedno prošli kroz pandemiju koju je prouzročio korona virus (COVID-19), su nam osobito značajne jer ste prepoznali žrtvu i trud medicinskog osoblja, a svakako će nam biti poticaj da idemo i dalje s ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga našim pacijentima.

U p r a v a

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.