Supervizijska inicijalna procjena djece u Centru za rani rast i razvoj djece

Ocjena: / 0
LošeOdlično 

Supervizijska inicijalna procjena djece u Centru za rani rast i razvoj djece (CRRR) i edukacija roditelja

U srijedu, 20. 1. 2016., u prostorijama CRRR pri Domu zdravlja Tomislavgrad održana je cjelodnevna edukacija stručnog kadra koji djeluje u Centru pod supervizijom troje trenera iz EDUS-a (EDUS – Edukacija za sve) iz Sarajeva.

Edukacija je uključivala inicijalnu procjenu djece pomoću Razvojnih bihevioralnih skala i Vodiča za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do treće godine i za djecu od treće do šeste godine, kao i edukaciju roditelja.  U procjenu je uključeno 4 djece, a na edukaciju roditelja odazvalo se 8 roditelja. Tema edukacije roditelja bila je: Priprema djeteta za školu.

Kako je naš CRRR dio projekta "Unapređenja sistema ranog rasta i razvoja u BIH" koji je pokrenuo UNICEF u BiH u suradnji s EDUS-om uz podršku relevantnih ministarstava (Ministarstvo zdravstva RS, Ministarstvo zdravstva FBIH, Ministarstvo rada i socijalne politike FBIH, Ministarstvo obrazovanja FBIH) uključeni smo i u studiju/istraživanje učinkovitosti usluga u centrima/sobama za rani rast i razvoj kao jedne od najvažnijih stavki projekta, a ona podrazumijeva provedbu najsuvremenijeg naučno zasnovanog pristupa u radu s djecom i roditeljima, te konstantno mjerenje njihovog stanja i napretka.

Istraživanje se provodi isključivo s djecom kojima je intervencija/tretman potreban, tj. koja imaju evidentirana kašnjenja u jednom ili više razvojnih područja: govor/komunikacija, motorni razvoj, kognitivni razvoj, socio-emocionalni razvoj, samopomoć/briga o sebi, a svrha mu je pružanje stimulacije razvoja svakom djetetu koje je uključeno u naučno zasnovanu intervenciju od stručnih i specijalno treniranih edukatora. Cilj istraživanja je i edukacija roditelja/staratelja djeteta i jačanje njihovih kompetencija iz područja ranog rasta i razvoja.

Stoga je tijekom narednih 7 mjeseci naš zadatak u CRRR: dovršiti inicijalnu procjenu djece prema navedenim Skalama i Vodičima; izraditi individualni razvojni program za svako dijete; provedba intenzivnog tretmana sa svakim djetetom prema izrađenim programima (2 puta tjedno po 2 sata); edukacija roditelja/staratelja djeteta (1 put tjedno) pomoću Kurikuluma za edukaciju roditelja, te po isteku 7 mjeseci finalna procjena djece.

E-mail adresa Centra: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript