Ciljevi

  • PDF

Naš kratkoročni cilj je postizanje financijske stabilnosti. Naime, postizanje ovog cilja je preduvjet za osiguranje dugoročnih ciljeva – opća stabilnost ustanove sa stalnim rastom kvalitete zdravstvenih usluga.

S ciljem unaprjeđenja našeg rada, u posljednje vrijeme učinili smo sljedeće:

-          U okviru projekta „Rani rast i razvoj“, uveden je sustavan nadzor djece od rođenja do 6 godina starosti (prevencija i rana intervencija), u sklopu kojeg je provedena i potrebna edukacija djelatnika koji su zaduženi za ovu problematiku. Općenito se više usmjeravamo na prevenciju, u tom nastojanju smo prvi put nakon rata, proveli sistematski pregled djece (2.,4.,6.,8., razred osnovne škole i 1. i 3 razred srednje škole). S istim ciljem, i zbog potrebe kućnog liječenja uspostavljena je polivalentna patronažna služba.

-          Provedena je vrlo kvalitetna edukacija iz oblasti ultrazvučne dijagnostike (6 naših djelatnika je prošlo intenzivnu edukaciju vođenu od prof. Mirić)

-          Uposlili smo četvero novih liječnika i troje stomatologa, a na specijalizacije interne medicine, fizikalne medicine i psihijatrije, upućeno je troje liječnika Četvero liječnika je prošlo jednogodišnju edukaciju (PAT program) obiteljske medicine te su dobili status „obiteljskog liječnika“.

-          Hitna medicinska služba iz skučenog prostora je premještena u prostorije projektom prethodno predviđene i uvjetima i potrebama primjerene. S ciljem unaprjeđenja službe, provedena je dodatna edukacija liječnika i medicinskih sestara te je uvedena pripravnosti za liječnika i sestru tako da uvijek i u svakoj prilici ekipa hitne službe izlazi na teren i po potrebi s liječnikom u pratnji zbrinjava pacijente na putu u bolnicu Livno ili Mostar.

-          Provodimo redovitu profesionalnu edukaciju naših djelatnika, kako liječnika i medicinskih sestara tako i drugog osoblja

-          Služba fizikalne medicine (Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju) premještena je u novi dio zgrade a prostor u kome je do sada bila smještena adaptirat će se prema suvremenim standardima za Centar za mentalno zdravlje

-          Uspostavlja se sustavan nadzor kvalitete zdravstvene skrbi

-          Izradili smo nove dokumente ustanove (Statut i sistematizaciju)

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.