Koliko trošimo i zašto?

  • PDF

Dom zdravlja je javna ustanova, nema tajni - niti ih smije biti. Glavnina naših troškova (rashoda) su sredstva koja izdvajamo za plaće i materijalne i druge troškove te vanjske konzultante. Ukupno, mjesečno za plaće (s obveznim doprinosima) u prosjeku trebamo 215.000 KM.

Neto plaće naših djelatnika izgledaju ovako: plaća naše čistačice je 413 KM, domara 513 KM, vozača saniteta 615 KM, medicinske sestre ovisno o obrazovanju i poslu kojeg obavlja od 650 – 1100 KM, liječnika 1200 KM, liječnika specijaliste 1400, ravnatelja 1700 KM.

Jesu li to velike plaće!? Usporedbe radi, djelatnici sa srednjom školom u nekim našim također JAVNIM ustanovama imaju veću plaću od naših liječnika specijalista!!!

Materijalni i drugi troškovi, prosječno mjesečno iznose 65.000 KM. Tu spadaju troškovi za električnu energiju, telefon, lijekove i potrošni materijal, gorivo, plaće liječnicima specijalistima s kojima imamo ugovor a dolaze iz drugih ustanova itd. Pri tome treba imati u vidu veličinu ustanove, geografska i klimatska obilježja naše općine, broj usluga koje pružamo, nužnost organiziranja 24 satne hitnu službe koja je na raspolaganju za svaku potrebu i u svim okolnostima…

Dakle, ukupni mjesečni troškovi (bez troškova edukacije, amortizacije i drugih troškova vezanih za popravke opreme itd.) iznose oko 280.000 KM.

Kako je stanje u drugim zdravstvenim ustanovama u županiji, odnosno kakav je odnos prema njima u odnosu na nas najbolje govori podatak da Zavod po jednom uposlenom djelatniku nekima daje 29.000 KM, drugima 26.000 KM, a Doma zdravlja Tomislavgrad 21.000 KM!?

Pri tome valja naglasiti da upravo Dom zdravlja Tomislavgrad, u odnosu na sve druge ustanove u županiji pojedinačno, i županiju u cjelini, ima bolji (kvalitetniji) sastav osoblja, koji se mjeri postotkom zdravstvenih djelatnika u jednoj ustanovi u donosu na ukupan broj uposlenih, postotkom visokoobrazovanih isl.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.