Osnivačka prava i obveze prema Domu zdravlja

  • PDF
Apsurdno, nad našim Domom zdravlja nikakve osnivačke niti upravljačke nadležnosti nema naša općina. Prema sadašnjem važećem zakonu, osnivač Doma zdravlja je županija, i ona je dužna pokriti sve opravdane ostvarene gubitke i sl. Međutim, za vrijeme mandata gosp. Ivana Vukadina, upravo je općina u najtežim situacijama financijski podupirala Dom zdravlja, dok od strane županije uglavnom nije bilo te vrste pomoći (ili se dijelila na štetu naše ustanove).

Sve ovo govori o prirodnoj potrebi da općina mora biti (su)osnivač javne zdravstvene ustanove na svom prostoru, jer je u svakom slučaju u odnosu na druge razine vlasti, upravo općinskoj više od interesa da ima kvalitetnu zdravstvenu skrb. Uostalom logično je da općina ima utjecaj na trošenje sredstva koji se izdvaja kao doprinos za zdravstveno osiguranje vlastitog stanovništva.

Ovaj dugo trajući maćehinski odnos županije (od 2001. god.) se ipak mijenja, formiranjem nove Vlade, u najvećoj mjeri zalaganjem Stipana Šarca i Petra Galića (ministara financija, odnosno obrazovanja u Vladi županije). Zasluge u nastojanju da Dom zdravlja ostane javno dobro od vitalnog interesa za našu općinu svakako pripadaju i predsjedniku upravnog vijeća Ivanu Maduniću te Anti Bakoviću.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.