SUDJELOVANJE NA VIDEOKONFERENCIJI

  • PDF

 

 

 

 

 

 

 

Dana 30. travnja 2021. Dom zdravlja Tomislavgrad sudjelovao je na videokonferenciji povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe.

Na online konferenciji su saborski zastupnici i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med. sa suradnicima predstavili dosadašnja postignuća u sustavu hitne medicine u RH, a osvrnuli su se i na rad HMS-a u uvjetima pandemije bolesti COVID-19.

I ovom prilikom, želimo čestitati Nacionalni dan hitne medicinske službe.

Zahvaljujemo  ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med na pozivu za sudjelovanje na videokonferenciji.

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.