Oglasna ploča

  • PDF

Na temelj 22. a) Zakona o radu F BiH (,, novine F BiH ", broj 26116 ja89/18),
26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad (

,, Narodne novine
" -b o n o s i


DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj:      73     /1 - 1/22.

Datum, 28.01.2022.

Na temelju 22. i 24. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/16), a u svezi s člankom 8., 11. i 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350-1/08, od 30.5.2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad,  d o n o s i

O D L U K U

I

o odabiru kandidatkinje Anice Mamić, rođene 18. rujna 1976.godine u Tomislavgradu, za radno mjesto spremačice u Domu zdravlja Tomislavgrad.

Imenovani se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana  na radno mjesto spremačica.

ODLUKA-->DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj:   62/1- 1/22.

Datum, 27.1.2022.

Na temelju članka 26., Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/16), a u svezi s člankom 11. i člankom 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350-1/08, od 30.5.2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad,  d o n o s i

O D L U K U

I

O odabiru kandidata Mateja Pejaka, Bobara bb, Tomislavgrad, za radno mjesto za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca za vozača sanitetskih vozila.

Imenovani se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto vozača sanitetskih vozila.

ODLUKA-->

 


 

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: 54/1- 1/22.

Datum, 25.1.2022.

Na temelju članka 26., Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/16), a u svezi s člankom 11. i člankom 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350-1/08, od 30.5.2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad,  d o n o s i

 

O D L U K U

I

O odabiru kandidatkinja za radno mjesto za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca za četiri (4) medicinske sestre/tehničara, kako slijedi:

1. Ana Bagarić, Bukovica bb, Tomislavgrad

2. Ružica Alagušić, Grabovica bb, Tomislavgrad

3. Jela Šteko, Mrkodol bb, Tomislavgrad

4. Iva Mihojević, Stjepana Radića bb, Tomislavgrad

ODLUKA -->

 

 


 

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16) i Odluke ravnateljice broj 947/12-1/21, od 29.12.2021., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad o b j a v lj u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

uz probni rad od jednog (1) mjeseca

 

- za radno mjesto vozača sanitetskih vozila – 1 izvršitelj (m/ž)

Natječaj -->

Prijavni obrazac -->

 


 

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16), članka i Odluke ravnateljice broj 912-2/12-1/21., od 14.12.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad r a s p i s u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

uz probni rad od jednog (1) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca za radno mjesto:

Medicinske sestre/tehničari – 4 izvršitelja/ice.

 


 

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16), članka  8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350-1/08, od 30.5.2008. godine i Odluke ravnateljice broj 911/12-1/21., od 14.12.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad r a s p i s u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

uz probni rad od jednog mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca za radno mjesto:

Spremačice – 1 izvršitelj/ice.

 


 

 

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16) i Odluke ravnateljice broj 871/12-1/21., od 7.12.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad r a s p i s u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

uz probni rad od tri (3) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca za radno mjesto:

 

Doktora medicine sa završenom PAT edukacijom i specijalizacijom iz OTORINOLARINGOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

 


 

Na temelju Članka 26., Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad (,,Narodne novine Hercegbosanske Županije", broj: 6116), a u svezi članka 8., članka 11. i članka 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350-1/08, od 30.05.2008, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, donosi:

ODLUK

O odabiru kandidatkinje Melite Sušilović, dr.med.spec.orl. rođene 09.10.1983.g Livnu, s prebivalištem u Tomislavgradu, Bana Kulina bb .

Odluka -->

 


 

Odluka o Usvajanju Prijedloga Ravnateljice Doma zdravlja Tomislavgrad, kojim se regulira naplata usluga sukladno izmjenama tržnih cijena antigenskih testova te dopuna Cjenika usluga Doma zdravlja Tomislavgrad sukladno potrebama Službe za otorinolaringologiju i Centra za fizikalnu rehabilitaciju, broj: 65219-ll2I, dana29.9.2021. godine.

ODLUKA->

 

DOM  ZDRAVLJA  TOMISLAVGRAD

Broj:  644 /9 - 1/21.

Datum, 28.9.2021.

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8., 24. i 25. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad           d o n o s i

O D L U K U o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Natječaj za ORL -->

 


 

Obavijest Zavod za javno zdravstvo Županije Hercegbosanske

Predmet: Svim zdravstvenim ustanovama na području HBŽ-e koje vrše antigensko testiranje

OBAVIJEST->

 


 

Dokument 15.07.2021

Link -> Cjenik usluga Dom zdravlja Tomislavgrad

 


 

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
BROJ            /7-1/2021. GOD.
DATUM: 9. 7.2021. GOD.
Planirani broj usluga u 2021.
AMBULANTE BR. USLUGA
1. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i mladeži 18.799
2. Služna za plućne bolesti 4.695
3. Služba za fizikalnu rehabilitaciju 38.793
4. Stomatološka služba 14.416
5. Služba za obiteljsku / opću medicinu 32.345
6. Centar za mentalno zdravlje 6.475
7. Služba za laboratorijsku djelatnost 206.237
8. Služba za hitnu medicinu 16.522
9. Služba za zdravstvenu zaštitu žena 6.334
10. Služba za palijativnu patronažu 4.731
11. Služba za higijensko-epidemiološku djelatnost 4.760
12. Služba za medicinu rada 15.071
13. Služba za očne bolesti 21.388
14. Služba za govorno-jezične poteškoće 2.444
15. Ortoped 774
16. Služba za interne bolesti 2.491
17. ORL 767
18. RTG 5.827
19. Ortodoncija 6.050
20. Kirurgija 6.160
21. Ultrazvučna dijagnostika 9.105
22. Neuropsihijatar 3555
23. Dermatolog 565
24. Psiholog 3.986
Ukupno 432.290

 


 

Na temelju članka 26.. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad (,.Narodne novine

Hercegbosanske Županije". broj: 6116), a u svezi članka 8.. članka 11" i članka 13. Pravilnika

o radu Doma zdravlja  Tomislavgrad. broj: 350-1/08. od 30.5.2008.. ravnateljica Doma

zdravlja Tomislavgrad.  d o n o s i

ODLUKU

O odabiru kandidatkinja o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto medicinske sestre/tehničara.

 


 

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD  DJECJI I ŠKOLSKI DISPANZER

OBAVIJEST

Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece u suradnji sa centrom za mentalno zdravlje organizira savjetovalište za probleme adolescenata (npr. međuvršnjačko nasilje,problemi ovisnosti o alkoholu, pušene…), svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu u vremenu od 10-12 sati.

 


 

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

Centralna blagajna je na raspolaganju tokom cijelog radnog vremena. Nakon redovnog radnog vremena odrađene usluge u drugoj smjeni plaćaju se izravno u službi u kojoj su izvršene gdje  pacijenti mogu dobiti i sve potrebne informacije. Služba je dužna naplaćene novce predati Centralnoj blagajni idući radni dan.

 


IZJAVA RAVNATELJICE DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Ovom izjavom potvrđujem da Dom zdravlja Tomislavgrad podržava politiku otvorenih vrata i kulturu dijaloga, odnosno  neupitnu spremnost ravnateljice na suradnju sa uposlenicima.

Politika otvorenih vrata daje svakom uposleniku mogućnost  da  kontaktira ravnateljicu  u vezi sa svojim idejma, prijedlozima ili problemima.

Termini za razgovor s ravnateljicom određuju se u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.


 

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad           d o n o s i O D L U K U o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

1.  Radno mjesto doktor/ica medicine u Službi obiteljske/opće medicine – 2 izvršitelja.

2. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

- završen medicinski fakultet VSS ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s 366 ECTS bodova, ili integrirani studij prvog i drugog ciklusa u trajanju od dvanaest semestara,

- položen stručni ispit.

Natječaj: ---->Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad
d o n o s i :

O D L U K U o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1.  Radno mjesto medicinska sestra/tehničar u

Primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Službi za hitnu medicinu – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Natječaj ->


Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad   d o n o s i O D L U K U o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

1.  Radno mjesto doktor/ica medicine u Službi obiteljske/opće medicine – 1 izvršitelj.

Natječaj->Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad  d o n o s i

O D L U K U o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Natječaj-->


Na temelju članka 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 46/10 i 75/13), članka 88. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 11/05), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/16), suglasno odredbama članka 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine““, broj: 75/20) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.  102/13 i 55/14) u skladu s odobrenim Planom potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija djelatnika Hercegbosanske županije za 2019. godinu, broj: 02-37-1873-1/19., od 10.4.2019. godine i Planom potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija djelatnika Hercegbosanske županije za 2020. godinu, broj: 02-33-6728/20, od 3.12.2020. godine,  Dom zdravlja Tomislavgrad, raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

Privitak-->Natječaj


Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 6/16), članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30.5.2008.  godine i Odluke ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i progranih Hercegbosanske županije, broj: 09-03-180/20, od 26.8.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad donosi:

ODLUKU o raspisivanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

ODLUKA -->


Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16) i Odluke ravnateljice  broj 519/8 - 1/20, od 18.8.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

-radno mjesto doktor medicine-I- izvršitelj.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu FBiH (,,Službene novine FBiH", broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad (,,Narodne novine Hercegbosanske Županije" broj 6/16) i Odluke ravnateljice broj 248/5 - 1/20, od 15.5.2020., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad objavljuje

JAVNI OGLAS


JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme DOKTORA MEDICINE - 2 izvršitelja, broj: 468/8-1/19., od 27.8.2019. godine.

Obavijest ->

Natječaj -->


Javni poziv za javno nadmetanje: Prodaje se vozilo u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad


Pravilnik o računovodstvu


Pravilnik o računovodstevim politikama


Pravilnik o Blagajničkom poslovanju


Novi poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad


DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: 568 /9 - 1 /18

Tomislavgrad, 18. 9. 2018.

ODLUKA o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme


DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: JN - 163 /3-1 /18

Tomislavgrad, 23. 3. 2018.

Predmet: Obavijest o namjeri provedbe pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o javnoj nabavi za usluge preinake vozila marke Mercedes – Benz, tip Vito 111 CDI KA/L u vozilo hitne pomoći.

Poštovani,

na temelju članka 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Dom zdravlja Tomislavgrad objavljuje informaciju kako će shodno članku 21. stavak (1) točka d. Zakona provesti pregovarački postupak bez obavijesti za usluge preinake vozila marke Mercedes – Benz, tip Vito 111 CDI KA/L u vozilo hitne pomoći.

Tenderska dokumentacija za navedenu nabavu može se učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuditelju svakim radnim danom, u uredu Pravne službe u Domu zdravlja Tomislavgrad, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove.

Zahtjevi kandidata/ponuditelja za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o  javnoj nabavi dostavljaju se najkasnije 28. 3. 2018. godine do 12:00 sati, na fax. br. 034 /356-119.

Sa štovanjem,

Ravnatelj:

______________________

Doc.dr.sc. Ivan Bagarić

Dostaviti:

  1. Web stranica Doma zdravlja Tomislavgrad;
  2. Spisi javne nabave;
  3. Pismohrana.

 


Obaviještavaju se svi pacijenti kojima su potrebne specjalističke pretrage.

Da svoje narudžbe i druge informacije možete obaviti  na sljedeće brojeve:


Specijalist interne medicine Dr. Kelava

Dolazit će jedanput tjedno tj. Utorak

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist interne medicine Dr. Petrović

Kontakt osoba: s. Nediljka

Kontakt broj: 034/356-102


Specijalist interne medicine (UZV srca) Dr. Đikić

Dolazak po dogovoru!

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist ORL  Dr. Krišto

Dolazit će jedanput tjedno Srijeda

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist ortopedije, Dr. Juka, Dr Raul, Dr. Grle

Dolazit će jedanput tjedno Srijeda

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist nuklearne medicine Dr. Rozić

Dolazit će jedanput tjedno. Obavljat će preglede pacijenata iz domena nuklearne medicine.

Uz pregled će raditi i ultrazvuk te punkciju.

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist radiologije Dr. Aglalija Ćavar

Kontakt osoba: RTG služba

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist dermatolog Dr. Vejzagić

Dolazit će jednom tjedno Utorak

Kontakt osoba: Šalter sala

Kontakt broj: 034/356-125


Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije Dr. Dragan Rezo

Dolazit će svakoga četvrta u tjednu. Obavljat će preglede pacijenata iz domene fizikalne medicine.

Kontakt osoba: Služba fizijatrija

Kontakt broj: 034/356-101


Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad           d o n o s i

 

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog

odnosa na neodređeno vrijeme

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.