Stomatološka služba

  • PDF

Ljiljana Radoš, dr.dent.med

Iva Bagarić, stom.sestra

Kontakt telefon: 034/356 112


Katarina Madunić, dr.dent.med

Andrea Jurič, dr.dent.med

Majda Selimović, zdr.med.teh

Kontakt telefon: 034/356 128


Ivana Perić, dr.dent.med

Marija Žulj, dr.dent.med

Antonija Bagarić, stom.sestra

Jelena Antosović, stom.teh

Kontakt telefon: 034/356 128

 

Stomataološka tehnika

Zdravka Mršo, stom.teh

Ivanka Jurčević, stom.teh

Delfa Nevistić, stom.teh

 


 

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.