Služba za laboratorijsku dijagnostiku

  • PDF
Valentina Šimunović, dipl.ing.kemije
Davorka Radoš, med.lab.ing
Ana Bagarić, lab.teh
Katica Perić, lab.teh
Stana Madunić, lab.teh
Dragica Ančić, lab.teh
Konrakt broj:   034/ 356 - 122

Laboratorij Dom zdravlja Tomislavgrad pruža visoku kvalitetu uslužnosti laboratorijskih pretraga koje su početni korak u liječenju i kontroli različitih bolesti. Svjesni da se ljudi vežu za proizvode i usluge koje su im uvijek dostupni i cijenom pristupačni, klijentima se nudi širok spektar usluga pretraga. Uz stručno osoblje, moderne uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, pacijentima je omogućeno da na kvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju.

Naše usluge u potpunosti su prilagođene Vama. Na jednom mjestu, u kratkom vremenu i s velikom preciznošću dobit će te odgovarajuću analizu i pretragu.

Koristimo laboratorijski informacijski sustav koji omogućava znatno brži i ugodniji rad u medicinskim laboratorijima. Svi laboratoriji koji nisu opremljeni informacijskim sustavom imaju problem sa velikom količinom unosa podataka u razne dokumente, nalaze, prepisivanje rezultata mjerenja iz automatskih brojača itd. IPLab LIS povezuje sve dijelove laboratorija u jednu cjelinu, automatskim preuzimanjem rezultata mjerenja iz analizatora svih proizvođača koji imaju mogućnost povezivanja sa računalima, te automatiziranim ispisom rezultata mjerenja (nalaza) sa pripadajućim referentnim vrijednostima, ispisa izvještaja prema Zavodu za zdravstveno osiguranje i raznih analiza.

Mogućnost slanja nalaza Fax-om ili E-mail - om !!

Pretrage se vrše svakim radim danom.

- Vađenje krvi svaki radni dan 7.30 - 9.30.

- Dnevni Profil i Koagulacija radi se samo Srijedom

Uređaji u Laboratoriju Doma zdravlja Tomislavgrad

- HEMATOLOGIJA - ABOTT

- BIOKEMIJA - DIMENSION X PAND

- IMUNOLOGIJA - IMMULITE.

- BRZI ANTIGENSKI TEST - BAT (BRIS NOSA, NAZOFARINKSA)

Ponedjeljak – Petak

07:30h – 13:00h

Subota

08:00h – 12:00h

- SEROLOŠKI TEST - ANTITIJELA NA COVID - 19 (SERUM)

Ponedjeljak – Petak

07:30h – 12:00h

Popis pretraga:

1. Vađenje krvi
2. Sedimentacija
3. KKS i DKS
4. ŠUK i Urin
5. Retikulociti (RTC)
6. APTT
7. Koagulacija
8. Fibrinogen
9. Glukoza
10. Urea
11. Kreatinin
12. AC. Uricum
13. BIlirubin ukupno
14. Kolesterol
15. LDL, HDL
16. Proteini ukupno
17. Albumini
18. CRP
20. ASO
21. RF
22. Željezo
23. AST (GOT) 37 oC
24. ALT (GPT)  37 oC
25. AL Fosfataza
26. CK-NAC  37 oC
27. Alf-Amilaza 37 oC
28. Y GT 37oC
29. LDH 37oC
30. Elektroliti
31. HbA1C
32. Ca
33. OGTT
34. Trigliceridi
35. Dnevni profil glukoze
36. TIBC/UIBC
37. PSA
38. PSA free
39. CA 15-3 (BRM)
40. CA 19-9 (GIM)
41. CA 125 (OV)
42. CEA
43. TSH
44. T4
45. T3
46. TSH, T4, T3
47. PTH
48. LH
49. Testosteron
50. Prolaktin
51. Progestero
52. Estradiol
53. CK-MB
54. Troponin
55. Karbamazepin
56. Fenobarbiton
57. Feritin
58. Beta-HCG
59. Helicobacter Pylor
60. AFP
61. FSH
62. Urin
63. Kreatinin klirens
64. Stolica na parazite

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.