Projekt mentalnog zdravlja  u Bosni i Hercegovini (PMZ u BiH) Faza Ili (2018-2023), koji implementira Association INSTITUTE FOR POPULATION AND DEVELOPMENT/IPD u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i  Ministarstvom zdravlja i socijal ne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske, nastavlja provođenje reformnih procesa. Kroz svoje tri faze implementacije, PMZ u BIH je dao značajan doprinos  reformi mentalnog zdravlja i kontinuirano podržavao zdravstvene usluge u Bosni i Hercegovini u njihovim naporima da provedu politike i strategije o mentalnom zdravlju u sljedećim prioritetnim područjima intervencije: I) osiguravanje kvaliteta i kontinuiteta zaštite mentalnog zdravlja na održiv način; li) poboljšanje pristupa uslugama mentalnog zdravlja specifičnim za spol i uzrast u zajednici, usmjerenim na oporavak, a uključujući promociju i prevenciju; Ili) dalje osnaživanje korisnika usluga, kako bi se omogućilo njihovo uključivanje u ključna područja društvenog i ekonomskog života njihove zajednice, putem smanjenje stigme i diskriminacije prema njima i njihovim obiteljima. Faza III je faza izlaska projekta s naglaskom na konsolidaciji rezultata projekta i njihovoj integraciji u zdravstveni sustav.

Cilj Simpozija je podršku zdravstvenim institucijama u osiguranju kvaliteta i kontinuiteta zaštite mentalnog zdravlja na održiv način. Simpozij je održan 26.05.2022.godine u Sarajevu. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad na Simpoziju su sudjelovali ravnateljica Ivanka Živković,dr.med.spec.ginekologije i opstetricije i  voditelj Centra za mentalno zdravlje Stipan Dilber,dr.med.spec.psihijatrije.