Edukacije 

2022. godina

 

EDUKACIJA  „Plan upravljanja medicinskim otpadom u Domu zdravlja Tomislavgrad“

23.5.2023.godine, u prostorijama ustanove održana je edukacija „Plan upravljanja medicinskim   otpadom u Domu zdravlja Tomislavgrad“. Edukaciju je održala Katarina Madunić, dr.dent.med, referent za sprječavanje  nastanka infekcije.

                                                                                                                                         UPRAVA

Dana, 29.09.2022. u prostorijama Centra za mentalno zdravlje održala se jedna u nizu edukacija o kontroli infekcije unutar naše ustanove. Edukaciju je ispred Povjerenstva za kontrolu infekcije DZ Tomislavgrad održala dr.Ana Skočibušić, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije. Povjerenstvo za kontrolu infekcije Doma zdravlja Tomislavgrad provodi redovne preventivne radnje , te edukacije svojih djelatnika kao i opće populacije, sve u cilju poboljšanja kvalitete skrbi za naše pacijente i žitelja naše općine u cjelini.

Kontinuirana edukacija o kontroli infekcije u Domu zdravlja Tomislavgrad

Dana, 29.09.2022. u prostorijama Centra za mentalno zdravlje održala se jedna u nizu edukacija o kontroli infekcije unutar naše ustanove. Edukaciju je ispred Povjerenstva za kontrolu infekcije DZ Tomislavgrad održala dr.Ana Skočibušić, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije. Povjerenstvo za kontrolu infekcije Doma zdravlja Tomislavgrad provodi redovne preventivne radnje , te edukacije svojih djelatnika kao i opće populacije, sve u cilju poboljšanja kvalitete skrbi za naše pacijente i žitelja naše općine u cjelini. 

Dana, 29.09.2022. u prostorijama Centra za mentalno zdravlje održala se jedna u nizu edukacija o kontroli infekcije unutar naše ustanove. Edukaciju je ispred Povjerenstva za kontrolu infekcije DZ Tomislavgrad održala dr.Ana Skočibušić, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije. Povjerenstvo za kontrolu infekcije Doma zdravlja Tomislavgrad provodi redovne preventivne radnje , te edukacije svojih djelatnika kao i opće populacije, sve u cilju poboljšanja kvalitete skrbi za naše pacijente i žitelja naše općine u cjelini.
edukacije

Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,  za djelatnike  izvanbolničke hitne medicinske službe, za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare i vozače Doma zdravlja Tomislavgrad

Djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe svakodnevno spašavaju ljudske živote. Kako bi u tim situacijama mogli kvalitetno reagirati i rasuđivati te pružiti najstručniju pomoć u najkraćem roku, potrebno je stalno stručno usavršavanje.

Upravo stoga, Hrvatski zavod za hitnu medicinu u suradnji sa Domom zdravlja Tomislavgrad organizira Edukaciju izvanbolničke hitne medicinske službe za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare i vozače Doma zdravlja Tomislavgrad. Edukacija će se održati u prostorijama Doma zdravlja Tomislavgrad u razdoblju od 01.- 03.07.2022. godine.

 Edukacija je orijentirana na praktični rad kojim se najbolje i najbrže usvajaju nove vještine, potrebne za kvalitetno suočavanje s izazovima ovog iznimno zahtjevnog i odgovornog posla.
Kao i prethodnih godina edukaciju će provoditi instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. 

  Navednom edukacijom a sukladno Standarima osnovne edukacije za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe, Dom zdravlja Tomislavgrad ide korak naprijed u pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite u Službi za hitnu medicinu Doma zdravlja Tomislavgrad.

edukacije
edukacije

Međunarodni skup doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata – Mostar

Međunarodni skup doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, održan je u Mostaru u Hotelu Buna, od 3. – 4. lipnja 2022.godine.

Glavni cilj ovoga skupa bio je kako unaprijediti svakodnevnu praksu i biti u korak sa aktualnim smjernicama i novostima u području dentalne medicine. Teme o kojima se najviše govorilo bile su sljedeće: Prevencija profesionalnih zaraznih infekcija u stomatologiji, Skrb za dentofacijalni rast i razvoj pacijenata, Novosti u ortodonciji koje donosi digitalna tehnologija, Greške i komplikacije u endodontskoj terapiji, Inovacije u implantologiji, oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji. 

Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad Međunarodnom skupu prisustvovali su doktori dentalne medicine: dr. Ljiljana Radoš, dr. Samir Numić, dr. Marija Žulj, dr. Andrea

 Jurič i dr. Ivana Perić; dentalna tehničarka Jelena Antosović i dentalna asistentica Iva Bagarić.

edukacije

Simpozij na temu Prevencije kardiovaskularnih bolesti

  U organizaciji Udruženja kardiologa BIH, u razdoblju  od 27.05.do 28.5.2022.godine  u Bihaću održan je Simpozij na temu Prevencije kardiovaskularnih bolesti .Predavači su bili renomirani stručnjaci iz oblasti kardiologije iz svih dijelova BiH, a sudionicima su prezentirane najnovoje smjernice u liječenju kardiovaskularnih oboljenja.  Na navedenom Simpoziju sudjelovalo je 80 liječnika, a ispred Doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovao je Stipe Radoš,dr.med.spec.interne medicine.

  edukacije

  Hrvatski kongres

  1. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u s međunarodnim sudjelovanjem

  Ivanka Živković, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije prisustovala je  6. Hrvatskom kongresu o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u s međunarodnim sudjelovanjem, koji se održao u Šibeniku,Republika Hrvatska u razdoblju od 19.05.2022.-21.05.2022.godine.

  Ključne teme kongresa su:

  • Dodaci prehrani u trudnoći te liječenju PCOS, endometrioze i menopauzalnih tegoba
  • Europski biosimilari r-FSH – iskustva i objektivni podaci nakon 5 godina kliničke primjene
  • Indukcija poroda
  • Inzulinska rezistencija i PCOS
  • Kronična bol u zdjelici – multidisciplinarni pristup
  • Mikrobiom i probiotici u reprodukciji i trudnoći
  • Medikamentozno liječenje mioma i endometrioze
  • Novosti u hormonskoj kontracepciji
  • Obrada neplodnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Poremećaji menstruacijskog ciklusa
  • Personalizirani IVF
  • Prijevremeni porod
  • Rana dijagnostika fetalnih anomalija
  • Uloga reproduktivne kirurgije u liječenju endometrioze, mioma i ponavljanje implantacijske greške
  • Seksualno i reprodukcijsko zdravlje
  • Utjecaj debljine na reprodukciju i trudnoću – multidisciplinarni pristup
  • Ultrazvuk u reproduktivnoj medicini

  Sastanak udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 

  Dana,28.05.i 29.05.2022.godine u hotelu Monti na Igmanu, održan je susret Udruženja specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju FBiH. Moramo istaknuti da je nakon dvije godine Covid-19 krize ovo prvi susret u živo. Sastanak je imao za cilj upoznati članove sa radom Udruženja kroz proteklo razdoblje,zahvaliti pomoćniku ministra za javno zdravstvo  Prim.Goranu Čerkezu, dr.med za svesrdnu potporu  Udruženju, istaknuti nove specijaliste koji su međuvremenu specijalizirali, a također bio je i edukativnog karaktera jer je u sklopu cijelog susreta obrađena i tema „Multidisciplinarni pristup za tretman bola u donjem dijelu leđa“, u kojoj su osim specijalista fizikalne med.i rehabilitacije sudjelovali i kolege neurokirurzi .

  Ispred Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju našeg Doma zdravlja susretu je prisustvovala Ana Skočibušić, dr.med. spec.fiz.med.i rehabilitacije, koja je i redovni član Udruženja.

  Izvješće – SSŠ predavanja

  Tematska predavanja održana u Srednjoj strukovnoj školi u Tomislavgradu

  Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tomislavgrad svjesna je značaja zdravstvenog prosvjećivanja u lokalnoj zajednici. U svrhu poboljšanja kvalitete i sigurnosti svojih usluga, služba namjerava u 2022. godini kontinuirano provoditi edukaciju različitih populacijskih grupa na području Općine Tomislavgrad. Glavni cilj ovog Plana i programa tematskih predavanja jeste suradnja s organizacijama u zajednici i pružanje ključnih informacija o promociji zdravlja, prevenciji bolesti kako bi se podigla razina zdravstvene pismenosti stanovnika Općine Tomislavgrad.

  Dana, 9. i 10. svibnja 2022. godine održana su tematska predavanja u Srednjoj strukovnoj školi u Tomislavgradu. Obzirom da navedena škola nakon trogodišnjeg ili četverogodišnjeg obrazovanja svojih učenika ima spremne uposlenike za tržište rada predavanja su održana na temu „Što je sanitarni pregled, sanitarna knjižica i tečaj higijenskog minimuma?“. Tema predavanja se nametnula sbog iskustva uposlenika u HES-u da pučanstvo nije u potpunosti educirano o smislu i svrsi periodičnih sanitarnih pregleda, pojavi i sanaciji kliconoštva i značaju tečaja higijenskog minimuma za uposlenike u proizvodnji, pakiranju i distrbuciji  hrane.

  Nazočni su bili učenici agroturističkog, prehrambenotehnološkog i elektrotehničkog smjera, ukupno 52 učenika. Predavanje je popraćeno s interesom, mnogobrojnim pitanjima, komentarima i sugestijama. Na kraju predavanja su uspješno popunjeni evaluacijski listići s pitanjima koja su usmjerena na najvažnije dijelove predavanja. Istaknuto je da ovakav način zdravstvenog prosvjećivanja, u kojem zdravstveni profesionalci primjećujući problematiku u svakodnevnom radu, u interakciji s budućim korisnicima zdravstvene usluge učinkovitije rješavaju mnoge nedoumice i smanjuju otpor prema shvaćanju značaja zakonskih regulativa o prevenciji i sprječavanju širenja zaraznih bolesti.

  HES – izvješće iz vrtića

  Tematska  predavanja održana u Dječjem vrtiću u Tomislavgradu

  Tijekom mjeseca svibnja Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja je u Dječjem vrtiću u Tomislavgradu održala radionicu na temu „Kako i kada pravilno prati ruke?“ U radionici je sudjelovala najstarija odgojna skupina.

  Primarna svrha radionice je edukacija o važnosti provođenja higijene ruku kao i higijene općenito te kako pravilno kihati i kašljati. Budući da je upravo higijena ruku najjednostavniji i najjeftiniji način sprečavanja širenja mnogih zaraznih bolesti važno je djecu o tome educirati od najranije dobi kako bi stekli ovu zdravu i važnu naviku.

  Čitanjem interesantne priče „Mrljek i Prljek slave fujkasti rođendan“namjera je djecu upoznati što su to mikroorganizmi, pojasniti da se ne vide golim okom nego samo mikroskopom, što su to putovi prijenosa mikroorganizama i sam ulazak u organizam što rezultira nastajanjem bolesti.

  https://www.youtube.com/watch?v=c-ZNv6ypjeM&t=324s

  Nakon priče slijedila je pjesmica  „ Perimo ruke pravilno“  kroz koju djeca na zabavan način uče o važnosti temeljitog pranja ruku sapunom i vodom (trljanjem dlanova s obje strane, pranjem između prstiju i ispod noktiju  kako bi stvorili pjenu od sapuna koju  kasnije ispiru pod mlazom tople vode) te brisanja jednokratnim ručnicima. 

  https://www.youtube.com/watch?v=cB7LgVEg1QU  

  Crtanjem mikroorganizama, na način kako ih oni doživljavaju, djeca su pokazala što su usvojila kroz radionicu, a  ujedno stvorila prekrasne radove koji će  ukrasiti  jedan kutak u Domu zdravlja Tomislavgrad.

  Plan upravljanja otpadom

  Petak, 27.05.2022. u prostorijama Doma zdravlja Tomislavgrad održano je predavanje o „Planu upravljanja medicinskim otpadom u Domu zdravlja Tomislavgrad“ koje je održala Katarina Madunić, dr.med.dent., predsjednica Odbora za upravljanje Medicinskom otpadom Doma zdravlja Tomislavgrad.

  Zaposlenici svih službi koje su navedene u Planu da se u njima stvara medicinski otpad bili su pozvani na predavanje da se pobliže upoznaju s načinom razvrstavanja, skladištenja i odvoza istog.

  Predavanju je nazočilo 53 zaposlenika koji su taj dan bili nazočni na radnome mjestu, a ostatak zaposlenika Doma zdravlja će naknadno poslušati predavanje.

  EDUKACIJA IZ OBLASTI ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH TVARI

  Djelatnici Centra za mentalno zdravlje Tomislavgrad sudjelovali su i  uspješno završiliedukaciju  iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih tvari  u Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona u razdoblju  od 25.4 do 29.4. 2022.godine. 

  Ovisnost kao bolest je veliki izazov kako za medicinu tako i za sva zanimanja koja stoje na raspolaganju u pružanju profesionalne usluge i pomoći u psihosocijalnom aspektu, koju ostvaraju psihijatri,  psiholozi, socijalni radnici, nastavnici, javne ličnosti i slično. 

  Kao društvo trebamo razumjeti i prihvatiti osobu s mentalnim poremećajem vezanim za zloupotrebu  psihoaktivnih tvari.Ovisnik je čovjek za čije zdravlje se treba boriti, da se razumije a ne osuđuje, s druge strane umanji ili otkloni strah, neugodnost i nesporazum koje sama riječ droga i ovisnik pobuđuje. 

  I na kraju da ponovimo dobro poznati slogan „Nema zdravlja bez mentalnog  zdravlja“.

  Imate pitanje?

  Pošaljite nam e-poštu bilo kada

  Telefon: (034) 356 103

  Bolja zdravstvena njega je naša misija

  USLUGA 24/7. 

  Fax: 034/356-123

  dz-tomislavgrad@tel.net.ba

  dr. Mije Ferića 12.