Javne nabave 2021

 

Kontakt osoba za javne nabave:

Telefon: 034/ 356 -133

E-mail: javnanabava.dz.tg@tel.net.ba

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00

Imate pitanje?

Pošaljite nam e-poštu bilo kada

Telefon: (034) 356 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. 

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića 12.