Specijalizacija

Na temelju članka 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 46/10 i 75/13), članka 88. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 11/05), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/16), suglasno odredbama članka 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/20) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.  102/13 i 55/14) u skladu s odobrenim Planom potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija djelatnika Hercegbosanske županije za 2022. godinu, broj: 02-30-3243/22., od 30.5.2022. godine,  Dom zdravlja Tomislavgrad, raspisuje

  NATJEČAJ ZA

IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

  1. OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE 1 specijalizacija
  2. ORALNE KIRURGIJE 1 specijalizacija

Natječaj –> Download

Kontakt:

Telefon: 034/ 356 -133

E-mail:

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00

Imate pitanje?

Pošaljite nam e-poštu bilo kada

Telefon: (034) 356 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. 

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića 12.