Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,  za djelatnike  izvanbolničke hitne medicinske službe, za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare i vozače Doma zdravlja Tomislavgrad

Djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe svakodnevno spašavaju ljudske živote. Kako bi u tim situacijama mogli kvalitetno reagirati i rasuđivati te pružiti najstručniju pomoć u najkraćem roku, potrebno je stalno stručno usavršavanje.

Upravo stoga, Hrvatski zavod za hitnu medicinu u suradnji sa Domom zdravlja Tomislavgrad organizira Edukaciju izvanbolničke hitne medicinske službe za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare i vozače Doma zdravlja Tomislavgrad. Edukacija će se održati u prostorijama Doma zdravlja Tomislavgrad u razdoblju od 01.- 03.07.2022. godine.

 Edukacija je orijentirana na praktični rad kojim se najbolje i najbrže usvajaju nove vještine, potrebne za kvalitetno suočavanje s izazovima ovog iznimno zahtjevnog i odgovornog posla.
Kao i prethodnih godina edukaciju će provoditi instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. 

  Navednom edukacijom a sukladno Standarima osnovne edukacije za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe, Dom zdravlja Tomislavgrad ide korak naprijed u pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite u Službi za hitnu medicinu Doma zdravlja Tomislavgrad.