Dana,13.09.2022.godine  održan je drugi termin ciklusa “Tečaj za trudnice“.

Tema predavanja bila je „Dojenje“ i „Uvođenje dohrane“ kod dojenčadi.

Predavanja su održale mag. sestrinstva- primalja Glorija Bartulica i mag.sestrinstva Blanka Sučić.

Zahvaljujemo  Violeti doo, na prigodnim darovima za polaznice našeg tečaja.                           

                                                                                                            UPRAVA