Na poseban način listopad je posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije karcinoma dojka i podršci ženama oboljelih od karcinoma.

Najčešći uzrok smrti kod žena u svijetu upravo je karcinom dojke.

Najčešći simptom raka dojke je novonastala bezbolna kvržica u dojci,drugisimptomi su:oticanje dijela dojke ili cijele dojke,promjena boje kože dojke,uvučena bradavica i iscjedak,bol te povećani limfni čvorovi.U dijagnozi dojke radi se takozvana trostruka procjena-klinički pregled,radiološka obrada (mamografija ,ultrazvuk i magnet) te patohistološka analiza sumnjivog tkiva.

Podizanjem društvene svijesti i aktivnostima zajedno možemo staviti naglasak na prevenciju i rano otkrivanje.

Dom zdravlja se pridružuje kampanji u cijeloj BiH i preporukama koje su važne za zdravstveni odgoj i kulturu žena

1.SAMOPREGLED-uloga u ranom otkrivanju promjena u dojkama-redovitim samopregledom najprije možemo uočiti novonastale promjene.

2.Prvi ultrazvuk napraviti sa 25 godina,a prvu mamografiju sa 40.(neinvazivne procedure ključne i ako nema simptoma ,mamografijom se snima duboko unutar tkiva dojke koje se i ne može opipati ,koristeći niske doze rendgen zraka, a također bitna u snimanju i poslijeliječenju kako bi se utvrdilo da li je rak uklonjen ili uspješno u remisiji.

NAŠ SAVJET –NE ČEKATI-NEGO PREGLED NAPRAVITI VEĆ DANAS.

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića bb.