Presjednik udruge dijabetičara „Krug“, g.Goran Karaula danas je posjetio Dom zdravlja Tomislavgrad te je tom prigodom održan i radni sastanak s ravnateljicom Doma zdravlja Tomislavgrad, Ivankom Živković,dr.med.

Na sastanku je razgovarano o stanju dijabetesa u Hercegbosanskoj županiji kao i budućoj suradnji a sve u cilju unaprjeđivanje kvalitete života osoba oboljelih od šećerne bolesti, unaprjeđivanje medicinske i socijalne zaštite, povećanje svijesti o bolesti i olakšanje regulacije i kontrole bolesti  s posebnim naglaskom  na našu djecu.