Uspješno okončan proces akreditacije i certifikacije Doma zdravlja Tomislavgrad koji je provela  Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine  (AKAZ).

Ravnateljici Doma zdravlja Tomislavgrad,  Ivanki Živković i djelatnicima Doma zdravlja Tomislavgrad certifikate je  uručio direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH,Salih Valjevac.

Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH nakon provedene vanjske ocjene od strane Komisije za akreditaciju i certifikaciju,17.08.2022 god. donijela je rješenje o akreditaciji i certifikacijiDoma zdravlja Tomislavgrad.

Certifikacija i akreditacija AKAZ-a je dokaz o uspostavljenom sustavu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta i strateškom opredjeljenju u smislu daljnjeg razvijanja, održavanja i poboljšanja sustava kvaliteta i sigurnosti.

Ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, Ivanka Živković naglasila je daAkreditacija i certifikacija znače da  Dom zdravlja Tomislavgrad pruža kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu.Uručenjem certifikata i akreditacija, rad Doma zdravlja nije okončan on sada ide na potpuno novi nivo koji treba usavršavati ali i obnavljati svake tri godine.Naša obaveza je da se održe i opravdaju stečeni standardi i da se kroz predanost i rad pokušaju podići na još veći nivo, prije svega zbog korisnika zdravstvenih usluga, ali i svih zdravstvenih djelatnika.