Služba za hitnu medicinu Doma zdravlja Tomislavgrad bogatija za još jedan vrijedan uređaj. Naime,  radi se  o mobilnom Monitoru za praćenje vitalnih funkcija pacijenata.

Još jedna stepenica više u poboljšanju kvalitete zdravstvene skrbi i  usluge za naše pacijente.