Sukladno obavijesti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavještavamo građane Hercegbosanske županije da je 1. svibanj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana- 1. svibnja, ponedjeljak i 2. svibnja, utorak.

U navedene dane poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade.