Povodom Svjetskog dana dijabetesa u Osnovnoj školi fra Mije Čuića, područnoj školi Brišnik održana su stručna predavanja na temu: „Dijabetes- bolest današnjice“. Predavanja  je održala Bernardina Šarac, dr.med.,spec.obiteljske medicine. Nakon predavnja uslijedilo je mjerenje vrijednosti šećera u krvi koje je provela Julija Barišić, dipl.med.sestra. Liječnica je preporučila aktivnosti usmjerene na obitelj koju je potrebno educirati i potaknuti na vođenje zdravog stila života, prije svega zdrave prehrane, tjelesnih aktivnosti i otklanjanje štetnih navika.

                                                                                                                UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD