Prateći nove trendove i standarde kvalitetne zdravstvene zaštite osigurati pacijentima najkvalitetniju zdravstvenu skrb. To je naša vizija…

Have a Different Question?

Email us anytime

Or call — 344 532 2352

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića bb.