Dom zdravlja je javna ustanova, nema tajni – niti ih smije biti. Glavnina naših troškova (rashoda) su sredstva koja izdvajamo za plaće i materijalne i druge troškove te vanjske konzultante. Ukupno, mjesečno za plaće (s obveznim doprinosima) u prosjeku trebamo 270.000 KM.

Materijalni i drugi troškovi, prosječno mjesečno iznose 65.000 KM. Tu spadaju troškovi za električnu energiju, telefon, lijekove i potrošni materijal, gorivo, plaće liječnicima specijalistima s kojima imamo ugovor a dolaze iz drugih ustanova itd.

Pri tome treba imati u vidu veličinu ustanove, geografska i klimatska obilježja naše općine, broj usluga koje pružamo, nužnost organiziranja 24 satne hitnu službe koja je na raspolaganju za svaku potrebu i u svim okolnostima…

Dakle, ukupni mjesečni troškovi (bez troškova edukacije, amortizacije i drugih troškova vezanih za popravke opreme itd.) iznose oko 335.000 KM.

Pri tome valja naglasiti da upravo Dom zdravlja Tomislavgrad, u odnosu na sve druge ustanove u županiji pojedinačno, i županiju u cjelini, ima bolji (kvalitetniji) sastav osoblja, koji se mjeri postotkom zdravstvenih djelatnika u jednoj ustanovi u donosu na ukupan broj uposlenih, postotkom visokoobrazovanih isl.

Have a Different Question?

Email us anytime

Or call — 344 532 2352

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića bb.