Laboratorijska dijagnostika

Valentina Šimunović, dipl.ing.kemije

Davorka Radoš, med.lab.ing

Ana Bagarić, lab.teh

Stana Madunić, lab.teh

Dragica Ančić, lab.teh

Ivona Ćavar, lab.teh

Laboratorij Dom zdravlja Tomislavgrad pruža visoku kvalitetu uslužnosti laboratorijskih pretraga koje su početni korak u liječenju i kontroli različitih bolesti. Svjesni da se ljudi vežu za proizvode i usluge koje su im uvijek dostupni i cijenom pristupačni, klijentima se nudi širok spektar usluga pretraga. Uz stručno osoblje, moderne uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, pacijentima je omogućeno da na kvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju.

Naše usluge u potpunosti su prilagođene našim korisnicima, te na jednom mjestu, u kratkom vremenu i s velikom preciznošću dobit će te odgovarajuću analizu i pretragu.

Koristimo laboratorijski informacijski sustav koji omogućava znatno brži i ugodniji rad u medicinskim laboratorijima. 

   

  Kontakt telefon: 034/356 -122

  Mogućnost slanja laboratorijskog nalaza E-mail-om !!

  Pretrage se vrše svakim radim danom.

  Vađenje krvi svaki radni dan 7.30h – 9.30.h

  Dnevni profil i Koagulacija radi se samo srijedom

        Vaše zdravlje počinje ovdje

  Fleksibilni termini i hitna njega.

  Ili nazovite — 034/356-103

  Bolja zdravstvena njega je naša misija

  USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

  Fax: 034/356-123

  dz-tomislavgrad@tel.net.ba

  dr. Mije Ferića 12.