Služba za jezično – govorne poteškoće

Rad s djecom i mladima (s ili bez poteškoća u razvoju) kao i odraslim osobama nakon cerebrovaskularnog inzulta.

Rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa.

Savjetodavne usluge.

Direktni edukacijsko-rehabilitacijski rad uključuje različite pristupe i metode ovisno o vrsti poremećaja koji se tretira: usporen jezično-govorni razvoj, nerazvijen govor, poremećaji izgovora, jezični poremećaji, poremećaji tečnosti govora, afazija i drugi neurogneni poremećaji jezika i govora, poremećaji pisanog jezika (dyslexia, dysgraphia), poremećaj verbalne i neverbalne komunikacije osoba sa sniženim intelektualnim statusom, oštećenje sluha.

  • Renata Vukadin, mag. logopedije

                          Kontakt:

                                                             034 / 356 114

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 07:00 h – 15:00 h

  Vaše zdravlje počinje ovdje

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Ili nazovite — 034/ 356 – 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića 12.