Dom zdravlja Tomislavgrad je jedina javnozdravstvena ustanova na području općine Tomislavgrad koja ima bogatu tradiciju (utemeljen 1954.) i sposobno osoblje (23 liječnika od kojih je 13 specijalista) te 61 ostalih medicinskih djelatnika. Trenutno se na specijalizaciji nalazi još 2 liječnika.

Pružamo usluge iz šireg djelokruga primarne zdravstvene zaštite uključivo specijalističko – konzilijarne usluge.

Pojedinačno to su usluge:

–          obiteljske medicine

–          zdravstvene zaštite djece i dojenčadi (rani rast i razvoj)

–          higijensko epidemiološke usluge (te preventivne programe)

–          specijalističko konzilijarne usluge (zaštita i liječenje plućnih bolesnika, oftalmološke usluge, neurološke, psihijatrijske, usluge prevencije i liječenja bolesti zuba …)

–          dijagnostičke usluge (RTG, Ultrazvuk i biokemijski laboratorij)

–          druge specijalističko konzilijarne usluge (internističke, kirurške, ortopedske, endokrinološke …)

–          usluge hitne medicinske pomoći

Dom zdravlja pored spomenutih službi u svom sastavu ima Centar za rani rast i razvoj, Centar za fizikalnu te Centar za mentalnu rehabilitaciju.

Have a Different Question?

Email us anytime

Or call — 344 532 2352

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića bb.